Welkom

Maliesingel 15, Utrecht

Welkom op de website van notariskantoor Van Ekdom.

Notaris Mr. Frank van Ekdom is, overeenkomstig zijn verzoek, ontslag verleend met ingang van 3 juli 2013. Het door de Koning verleende ontslag werd eervol verleend. Na zijn defungeren heeft de heer Van Ekdom zijn eigen waarneming verzorgd totdat zijn protocol werd toegewezen aan een collega-notaris. Het protocol van notaris Van Ekdom is inmiddels door de Minister toegewezen aan notaris Mr. Ritzo Holtman. Dat betekent dat alle akten en dossiers van notaris Van Ekdom en zijn ambtsvoorganger notaris Van Maurik zullen worden ondergebracht bij notaris Holtman.

Indien u vragen hierover heeft, neem dan gerust contact op met Holtman notarissen.

De contactgegevens van notaris Holtman:
Holtman notarissen
Koningslaan 62
Utrecht
telefoon: 030 2 15 05 15.
info@holtmannotarissen.nl